KHAI BÁO SỨC KHỎE

Đây là tài liệu quan trọng, thông tin của anh(chị) sẽ giúp cơ quan y tế liên lạc khi cần thiết để phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm

Khuyến cáo: Khai báo thông tin sai là vi phạm quy định của công ty, mọi thông tin khai báo sẽ được được bảo mật.


Số CMND hoặc Số hộ chiếu
Họ tên
Vui lòng điền thông tin khai báo vào biểu mẫu bên dưới (xem hướng dẫn ở cuối trang)


Ghi chú khác


XÁC NHẬN HOÀN THÀNH KHAI BÁO
Hướng dẫn
Bước 1: Điền đầy đủ thông tin số CMND hoặc số hộ chiếu, họ tên
Bước 2: Chọn vào các ô trả lời Có hoặc Không có hoặc Không rõ tương ứng với mỗi danh mục. Có thể ghi chú thêm ở ô ghi chú.
Bước 3: Chọn vào mục 'Tôi xin cam đoan những khai báo trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về khai báo này.' sau đó nhấn Xác nhận hoàn thành khai báo để xác nhận khai báo đã hoàn thành. Có thể ghi chú thêm ở ô ghi chú khác.