Quay lại trang đăng nhập
Lỗi đăng nhập nhưng hệ thống không tự động chuyển sang trang khai báo.
Cách 1: Bật cookie trên trình duyệt điện thoại của bạn.
 -Đối với trình duyệt Firefox: Bạn vào biểu tưởng ... góc tay phải trình duyệt, chọn Cài đặt (Setting)->Riêng tư (Privacy)->Cookie->Chọn Đã bật (Enable). Sau đó ở giao diện cài đặt, chọn Xóa dữ liệu riêng tư (Clear Cookies and Site data)->Xóa (Clear). Quay lại trang đăng nhập để sử dụng.
 -Đối với trình duyệt Chrome: Bạn vào biểu tưởng ... góc tay phải trình duyệt, chọn Cài đặt (Setting)->Cài đặt trang web (Site Settings)->Cookie->Chọn Cho phép Cookie (Enable Cookie). Sau đó ở giao diện cài đặt, chọn Quyền riêng tư (Privacy)->Chọn vào dòng Cookie và dữ liệu trang web (Cookies and Site data)->Xóa dữ liệu (Clear). Quay lại trang đăng nhập để sử dụng.
Cách 2: Bạn hãy thử đổi trình duyệt khác để khai báo như: Firefox, Chrome, Opera,...

Nếu thực hiện theo 2 cách trên vẫn không đăng nhập thành công, bạn vui lòng liên hệ với phòng tổ chức để kiểm tra lại. Xin chân thành cảm ơn.